Eylül 18, 2013

CNC ROUTER KESİM

Bünyemizde bulanan CNC Makinesiyle yapılan işler 1.)  Ahşap Kesim2.) Pleksi Kesim3) Prinç Kesim4) Strofor Kesim5)Aliminyum Kesim6)Metal Kesim7)Alicobant(kompozit) Kesim8)Granit Oyma9)Mermer Oyma10) Ahşap Oyma Kabartma11)Sunta Kesim12) OSB Kesim […]